Wybór profili poliuretanowych do okien.

Obecnym trendem w architekturze jest dążenie do zrównoważonych i energooszczędnych budynków. Celem jest wydzielanie gazów zanieczyszczających do emisji, przy jednoczesnym zwiększeniu opłacalności ekonomicznej domów, idealnym rozwiązaniem są  wyroby z poliuretanu.

Z tego powodu każda modyfikacja energetyczna w domu oznacza optymalizację jego izolacji. Poprawa ocieplenia budynku może zainwestować energię oraz zużywać emisję CO2 o 30% w zużyciu ogrzewania i klimatyzacji.

Poza jakąkolwiek izolacją termiczną na efektywność energetyczną budynku mają również wpływ inne elementy, takie jak szczeliny, orientacja i wykończenie. Na przykład należy podać, że tylko montaż okien o wysokiej efektywności działania z profilami poliuretanowymi, które zapobiegają ucieczce ciepła, może zapewnić przepływ i prąd doprowadzany przez okno i szkło (szacowane na 40% wydajności strat energii w mieszkaniu).

 

Zalety zastosowania systemów poliuretanowych w profilu

Tradycyjnie do okien i innych zagłębień w elewacjach stosujemy profile metalowe, PCV lub drewniane. W tej grze materiałów poliuretanowych stanowi również rozwiązanie dla profili okiennych.

Jeden z najlepszych w ociepleniu domu są mostki. Aby im zapobiec, poliuretan może wykorzystać stolarce do swoich doskonałych właściwości, dzięki możliwości formowania profili okiennych z systemami poliuretanowymi.

Systemy poliuretanowe do produkcji funkcji okieną konfigurację. Z jednej strony włączonej jako izolacja termiczna w określonych konfliktowych, z drugiej strony, jak szczeliny w całości. Z drugiej strony mają działanie uszczelniające, dzięki temu wykonanemu z poliuretanu konstrukcji wodoszczelności budynku, zmniejszając zapotrzebowanie na wygląd i komfort we wyglądzie. Bardzo przydają się, też wałki poliuretanowe.

Wykorzystanie systemów poliuretanowych do produkcji profili okiennych wraz z innymi funkcjami termoizolacyjnymi może pomóc w oszczędzaniu energii stworzonej rocznej energii potrzebnej do wyprodukowania nawet 135 mln pojazdów.

Skład w grupie strat w otworach obwiedniowych

Przepisy dodatkowe wymagają coraz większego uwzględnienia zakresu w zakresie zapotrzebowania na energię. Jeden ze środków mogących zadzwonić do serwisu zewnętrznego jest podłączony do profilu poprzez zastosowanie do jej produkcji systemów poliuretanowych.