Kto praktykuje chrzest przez zanurzenie w wodzie?

Chrzest od wieków jest podstawą sporów między denominacjami chrześcijańskimi. Dzisiaj na szczęście można o tym rozmawiać i pisać w miarę otwarcie bez narażenia się na spalenie na stosie i inne represje, ale nie zawsze tak było. Temat ten ma znaczenie również pod kątem tego czym nazywamy grzech pierworodny.

Denominacje, które praktykują chrzest przez zanurzenie w wodzie:

1. Chrześcijanie ewangeliczni (ewangelikalni). Czyli większość obecnie nazywanych protestantami. Są to na przykład baptyści, zielonoświątkowcy, metodyści.

2. Świadkowie Jehowy

3. Restoracjoniści

Dlaczego praktykuje się chrzest przez zanurzenie w wodzie?

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest przez te ugrupowania praktykowany po pierwsze dlatego, że greckie słowo używane w biblii pod terminem chrzest to βάπτισμα, pochodzące od greckiego czasownika βαπτίζειν, oznacza zanurzenie ciała.

Tak więc w biblii ludzie byli chrzczeni przez zanurzeni całego ciała jako śmierci człowieka grzesznego w rozumieniu duchowym i powstaniu do nowego życia.

Wśród na przykład chrześcijan ewangelicznych, osoby praktykują chrzest przez zanurzenie w wodzie dlatego, że traktują wiarę i Boga poważnie. Chcą żyć możliwie najbardziej zgodnie z Jego Słowem i podchodzą do tematu poważnie, z bojaźnią. Nie chodzi im tutaj o certyfikat do bierzmowania i ślubu, ani o pamiątkę w postaci ładnych zdjęć. Wierzący w procesie nawrócenia uświadamiają sobie nakaz Pana Jezusa o chrzcie na podstawie własnej wiary i wykonują ten krok tak jak należy.

English below

Among evangelicals, for example, people practice water baptism because they take faith and God seriously. They want to live as closely as possible to His Word and take the subject seriously, with fear. They do not mean a confirmation and wedding certificate, or a souvenir in the form of nice photos. In the process of conversion, believers become aware of the Lord Jesus’ command to baptize on the basis of their faith and carry out this step properly.